fbpx
One & all

Journal

“Free Diving” กีฬาที่มากกว่าการดำน้ำ และมีประโยชน์มากกว่าความเอนจอย

หลายคนคิดว่าเป็นกีฬาผจญภัย บ้าบิ่น แต่รู้หรือไม่ว่า Freediving นั้นมีประโยชน์มากกว่าการได้ดำลงไปเพื่อถ่ายรูปใต้น้ำสวยๆ ลงโซเชียล

Read More »