Shipping & Return Policy

การจัดส่งสินค้า

 • ค่าส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน 30 บาท
 • ค่าส่งแบบไปรษณีย์ EMS 50 บาท
 • จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • คำสั่งซื้อที่ชำระเงินก่อน 12.00 น. จะทำการจัดส่งวันเดียวกัน
 • คำสั่งซื้อที่ชำระเงินหลัง 12.00 น. จะทำการจัดส่งในวันถัดไป
 • ซื้อสินค้าครบ 500 บาท จัดส่งลงทะเบียนฟรี
 • บริการเก็บเงินปลายทาง ส่งแบบ EMS ค่าบริการ 80 บาท

 

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

 1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับ One & All ได้ในสภาพเดิม (สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจาก One & All เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

 2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทางไปรษณีย์ สินค้าที่ถูกส่งคืน ต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

 3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทาง One & All เอง เช่น ทาง One & All ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทาง One & All ยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดย One & All เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 4. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจาก One & All ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

 5. เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อ Line ID: @oneandallthailand สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อ One & All ได้รับคำร้องของท่าน One & All จะติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 6. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

  1. สินค้าที่ไม่ได้ซื้อจาก www.oneandallthailand.com

  2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการแกะ ฉีก เปิด หรือใช้แล้ว

  3. สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการแพ็คสินค้าส่งคืน One & All ของลูกค้าเอง

  4. ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

  5. สินค้าที่เป็นของแถมหรือสินค้าร่วมรายการพิเศษแบบมีเงื่อนไข

 7. การยกเลิกคำสั่งซื้อ สามารถทำได้ต่อเมื่อสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง โดยระยะเวลาการจัดส่งจะเป็นไปตามนโยบายการจัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น