fbpx

One & All ที่งานแข่งขันว่ายน้ำ Swimming Challenge 2020

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนยุวฑูตศึกษา ถ.เกษตร-นวมินทร์