fbpx

One & All ในการแข่งขันว่ายน้ำ วันธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 63 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์